-16%
2,450,000 2,050,000

Bán Block điều hòa 9000BTU chính hãng cho máy điều hòa Panasonic, Samsung, Daikin, LG, Toshiba, Casper,... Giảm 10% giá Block điều hòa 9000 hôm nay! Truy cập vào đây để xem chi tiết bảng giá thay thế block điều hòa các hãng.